Drukarka laserowa HP M501DN Duplex Sieć

 

Przebieg: 37 tyś stron

Toner: Nowy

Stan techniczny: drukarka sprawna, wydruk ładny bez wad

Stan wizualny: sprzęt jest używany więc mogą występować ryski, otarcia na obudowie. Obudowa bez pęknięć czy ubytków.

Drukarka laserowa HP M501DN

550,00 złCena
  • ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  • Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego. Konsument w terminie 14 dni może od tak zwartej umowy odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.
  • Konsument dokonuje odstąpienia od umowy w formie pisemnej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. e-mailem lub pocztą na adres Sprzedawcy.
  • Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
  • Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.
  • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w Art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
  • Konsument zwróci Sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru towary z zamówienia objętego odstąpieniem od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, wysyłając go na adres wskazany w korespondencji mailowej dotyczącej umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  • Jeśli Konsument odstąpił od umowy tylko w części (zwrot dotyczy tylko niektórych produktów), postanowienia tego paragrafu stosuje się odpowiednio.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towarów z powrotem.
  • Z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu należności wynikające z realizacji prawa odstąpienia przez Konsumenta zostaną odesłane na wskazany przez niego rachunek bankowy po otrzymaniu zwrotnej przesyłki od Klienta, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Konsument, przed skorzystaniem z prawa odstąpienia może używać towaru wyłącznie tak, jakby robił to w sklepie stacjonarnym, co oznacza, że jeśli, Konsument przed odstąpieniem od umowy np. zainstaluje samodzielnie dowolne oprogramowanie, wówczas kwota zwrotu, którą otrzyma za zwrócony towar zostanie pomniejszona o koszt przywrócenia zwróconego Towaru do stanu poprzedniego.
  • Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych przez Klienta za pobraniem i nie odpowiada za jakiekolwiek koszty powstałe w związku z takimi przesyłkami.
  • W przypadku braku zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry - Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Gwarancja 1 miesiąc

powered by wix.com